Loading...

Lietošanas noteikumi

Vispārīgie noteikumi

GetaPro ar Vietnes palīdzību nodrošina tiešsaistes Servisu jebkuras specialitātes Izpildītājiem, kā arī potenciālajiem Pasūtītājiem, kuriem ir nepieciešami Izpildītāju pakalpojumi.

Lietojot Servisu Vietnē, Lietotājs piekrīt visiem šajā dokumentā minētajiem Lietošanas noteikumiem. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt kādam Lietošanas noteikumu nosacījumam, Lietotājam nav tiesību izmantot šo Vietni un/vai saņemt piekļuvi Uzņēmuma Servisam.

Definīcijas

 • "Uzņēmums" vai "GetaPro" - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “City24”, reģistrācijas numurs: 40003692375.
 • "Vietne" - Uzņēmuma tīmekļa vietne www.getapro.lv, visi dati, informatīvie materiāli un dokumenti, izvietoti tās lapās un apakšlapās.
 • "Pasūtītājs" - jebkura persona, kura piereģistrēta Vietnē ar mērķi piedāvāt Pasūtījumu(s) Izpildītājiem, izmantojot Servisu.
 • "Pasūtījums" – darba pieprasījums, kuru izveidoja Pasūtītājs ar Servisa palīdzību.
 • "Lietotājs" - jebkura persona, kura tiešā vai netiešā veidā izmanto Servisu.
 • "Serviss" - jebkura procedūra vai pakalpojums, nodrošināts Vietnes Lietotājiem, kas iekļauj, bet neaprobežojas ar informāciju, pakalpojumiem un produktiem, piedāvātiem Vietnē, telefoniski vai ar e-pasta palīdzību.
 • "Izpildītājs" - jebkura fiziskā vai juridiskā persona, piereģistrēta Vietnē ar mērķi piedāvāt savus pakalpojumus un saņemt Pasūtījumus no Pasūtītājiem.
 • "Vienošanās par pakalpojumu sniegšanu" – jebkura vienošanās, panākta starp Izpildītāju un Pasūtītāju par pakalpojumiem, kuri tiks veikti. Vienošanās par pakalpojumu sniegšanu var būt panākta mutiski, telefoniski, izmantojot īsziņas (SMS), caur e-pasta saraksti, ar rakstisku iesniegumu vai līgumu.
 • "Saturs" - jebkuras publikācijas, ziņojumi, teksti, faili, grafiskie attēli, fotogrāfijas, videomateriāli, skaņu ieraksti un citi datu materiāli.
 • "Lietotāja vārds" - Lietotāja e-pasta adrese, kuru viņš izvēlējās reģistrējoties un izmanto to, lietojot Vietni. Vienam un tam pašam Lietotājam aizliegts reģistrēt un izmantot vairākus Lietotāja vārdus
 • "Parole" - ar Lietotāju izvēlēta simbolu, burtu un ciparu kombinācija, kas kopā ar Lietotāja vārdu nodrošina viņa identifikāciju, lietojot Vietni.
 • "Bonuss" - papildus maksājuma līdzekļi, ko Uzņēmums izsniedz Izpildītājam. Bonuss var tikt izmantots tikai Abonementa apmaksai.
 • "Abonements" - pakalpojumu kopums, ko Uzņēmums sniedz Izpildītājam noteiktā laika periodā par abonementa maksu.

Regulējošā likumdošana un jurisdikcija

Šie Lietošanas noteikumi tiek regulēti un interpretēti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. Strīdi, kas rodas saistībā ar šiem Lietošanas noteikumiem tiks izskatīti tikai Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijā.

Izmaiņas

GetaPro patur tiesības mainīt vai atjaunot šos Lietošanas noteikumus jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem, bez jebkādiem Lietotāju paziņojumiem (iepriekšējiem vai pēc izmaiņām). Pasūtītājam regulāri jāatseko informācija par izmaiņām Lietošanas noteikumos. Lietotājs atbildīgs par jebkuru šo Lietošanas noteikumu izmaiņu vai atjauninājumu apstiprināšanu, periodiski apmeklējot attiecīgo Vietnes sadaļu. Jebkādas būtiskas izmaiņas šo Lietošanas noteikumu nosacījumos tiks paziņotas visiem aktīvajiem Lietotājiem.

Uzņēmums patur aiz sevis tiesības pievienot, dzēst un mainīt kategoriju, pakalpojumu, darba veidu, preču nosaukumus pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma Portāla Lietotājiem.

Informācijas precizitāte

Kaut Uzņēmums pieliek maksimālas piepūles, lai informācija Vietnē būtu precīza un pareiza, tomēr GetaPro nevar garantēt pilnu informācijas ticamību Vietnē un neatbild par jebkādām grūtībām un/vai zaudējumiem, kas radušies Satura kļūdu dēļ.

Izmantojot GetaPro Servisu, Lietotājs atzīst, ka GetaPro nedarbojas kā darbuzņēmējs vai aģents, un nav atbildīgs par Izpildītāju veikto darbu kvalitāti un rezultātu. Pasūtītājs ir pats atbildīgs par piemērota Izpildītāja izvēli un vienošanos par jebkura darba nosacījumiem, kurus Izpildītājs apņemas veikt. GetaPro nebūs iesaistīts un neuzņemsies atbildību nevienā Vienošanās par pakalpojumu sniegšanu starp Pasūtītāju un Izpildītāju.

Uzņēmums iesaka jebkuram Pasūtītājam pirms noslēgt Vienošanos par pakalpojumu sniegšanu ar jebkuru Izpildītāju, saņemt no viņa kvalifikācijas apliecinājumu un jebkuru citu nepieciešamo dokumentu. Ja Lietotājam ir radušās problēmas vai zaudējumi šīs informācijas nesaņemšanas vai pārbaudes dēļ, GetaPro atbildību neuzņemsies.

Saturs

Lietotāji saprot, ka Portāla pakalpojumu izmantošana nozīmē piekrišanu saņemt dažādus informatīvus ziņojumus, kas saistīti ar Portāla Servisiem, kā arī Portāla darbībai svarīgus tehniskos un funkcionālos atjauninājumus. Šie paziņojumi netiks uzskatīti par tieša mārketinga aicinājumiem.

Lietotāji garantē, ka Vietnes un Servisa izmantošana tiks veikta tikai likumīgiem mērķiem un tādā veidā, lai netiktu pārkāptas citu Lietotāju tiesības, kā arī netiktu ierobežota un/vai aizkavēta Servisa izmantošana ar kādu citu. Ziņojumiem, profilu saturam, darbu aprakstiem un citiem Vietnē izvietotiem materiāliem jābūt pieņemami ētikas un morāles normu ziņā.

Pasūtījumi, Izpildītāju profili, apraksti, atsauksmes un cits saturs nedrīkst:

 • Saturēt nenormatīvu leksiku;
 • Iekļaut rasistiskus aizvainojumus, seksistiskas piezīmes vai jebkurus citus aizvainojošus izteicienus;
 • Iekļaut kontaktinformāciju vai saites uz citām vietnēm, izņemot tam īpaši norādītos laukus;

Lietojot Portālu, Lietotājiem ir aizliegts sūtīt vai pārsūtīt jebkādu saturu un/vai saites uz jebkuru saturu, kura lietošana ir aizliegta vai ierobežota ar Latvijas Republikas likumdošanu, kā arī izmantot Portālu jebkādiem komerciāliem mērķiem vai tiešā mārketinga nolūkos, izņemot gadījumus, kad informācija tiek sniegta pieprasījuma veidā saņemt pakalpojumu vai atbildi uz publicētu pasūtījumu.

Lietotājs apstiprina, ka viss Saturs, publicēts ar viņu Vietnē; vai nosūtīts ar Servisa palīdzību; vai kādā citā veidā saistīts ar GetaPro, ir pilnībā tās personas, kura šo Saturu radījusi, atbildībā. Lietotājs atbildīgs par visu informāciju, kuru nopublicējis Vietnē, sūta pa e-pastu vai nodrošina tai piekļuvi citā veidā, izmantojot Servisu un savus reģistrācijas datus (Lietotāja vārdu un Paroli). Uzņēmums nav atbildīgs tajos gadījumos, kad trešās personas nesankcionēti izmantoja Lietotāja reģistrācijas datus.

Lietotājs piekrīt, ka GetaPro nekontrolē un nav atbildīgs par Saturu, kurš ir pieejams caur Servisu. Turklāt, Vietnē var tikt izvietotas norādes uz citām interneta lapām, kas ir pilnīgi neatkarīgas no Vietnes. GetaPro nav atbildīgs par šo lapu Saturu un negarantē tajās izvietotas informācijas ticamību.

Lietotājs piekrīt, ka pāreju uz jebkuru citu interneta lapu Lietotājs veic, apzinoties visus riskus un atbildību par šo pāreju. Lietotājs piekrīt, ka Lietotājam jāizvērtē un jāsaprot visi riski un atbildība, kas saistīta ar uzticību jebkuram citam Saturam.

GetaPro ne pie kādiem nosacījumiem nebūs atbildīgs par zaudējumiem, kuri radušies, izmantojot jebkuru Saturu, publicēto vai nosūtīto caur e-pastu vai citā veidā, kas pieejams Vietnē

Lietotājs piekrīt un apstiprina, ka GetaPro iepriekš necaurskata un nesaskaņo visu Saturu, tomēr GetaPro ir tiesības (bet ne pienākums) pēc saviem ieskatiem nodzēst vai pārvietot jebkuru Saturu, kas tika izvietots Vietnē, gadījumā ja tiek pārkāpti Lietošanas noteikumu nosacījumi vai kāda cita iemesla dēļ.

Intelektuālais īpašums

GetaPro pieder visas intelektuālā īpašuma tiesības uz Vietni, tajā skaitā Vietnes dizainu, Saturu, kodu, datu bāzēm, attēliem un formām. Lietotājs apņemas neizmantot un nekopēt jebkuru Vietnes daļu bez Uzņēmuma atļaujas.

Tiesības uz intelektuālo īpašumu, t.i., Saturu, ziņām, tekstiem, failiem, attēliem, fotogrāfijām, video un skaņu ierakstiem, vai citiem materiāliem, ko Lietotāji augšupielādēja Vietnē, saglabā autortiesību īpašnieks. Pievienojot šādu Saturu Vietnē, Lietotājs apzinās atbildību par publikācijas ievietošanu Vietnē. Turklāt Lietotājs dod viennozīmīgu un neatsaucamu atļauju Uzņēmumam saglabāt, atspoguļot un izmantot šo Saturu.

Attiecības ar organizācijām un privātpersonām

Lietotāja mijiedarbība ar organizācijām un/vai privātpersonām, atrastām Vietnē vai izmantojot Vietni, ieskaitot apmaksu, preču un pakalpojumu sniegšanu, kā arī jebkādus citus nosacījumus, garantijas vai vienošanās, saistītas ar šādiem darījumiem, notiek vienīgi starp Lietotāju un šīm organizācijām un/vai privātpersonām.

Lietotājs piekrīt un apstiprina, ka GetaPro nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem un kaitējumiem, kas radušies darījumu rezultātā. GetaPro neuzņemas atbildību gadījumos, kad trešās personas pārkāpj Lietotāju tiesības, iegūstot nesankcionētu piekļuvi Lietotāja Vārdam un Parolei.

Strīdu gadījumā starp Vietnes Lietotājiem, vai starp Lietotāju un jebkuru trešo personu, Lietotājs saprot un apstiprina, ka GetaPro nav pienākumu kļūt par šī strīda dalībnieku.

Strīdu gadījumā starp Lietotājiem, Lietotājs atbrīvo GetaPro, to valdes locekļus, darbiniekus, aģentus un juridiskos mantiniekus no zināmām vai nezināmām pretenzijām, prasībām un zaudējumu atlīdzināšanas (faktisko un netiešo), kas jebkurā veidā saistīta ar šiem strīdiem un/vai Uzņēmuma Servisu.

Reģistrācija, pasūtījumu un piedāvājumu veidošana, atsauksmes

Lai kļūtu par Pasūtītāju vai Izpildītāju, Lietotājam nepieciešams piereģistrēties (izveidot kontu). Izpildītājam arī jāaizpilda visi lauki “Mani dati” izvēlnē, lai izveidotu personīgo profilu un galīgo uzskaites ierakstu.

Lietotāji ir atbildīgi par sava profila saturu, kā arī par tā informācijas precizitāti un likumību.

Visi Izpildītāji tiks vērtēti ar Pasūtītāju atsauksmju palīdzību, ja pēc ieinteresētības izrādīšanas ir panākta Vienošanās par pakalpojumu sniegšanu dažiem vai visiem darbiem.

Izpildītāji saprot, ka GetaPro nav atbildīgs par atsauksmju Saturu, ko bija atstājuši Pasūtītāji, vai arī par jebkādiem kaitējumiem, kas radīti ar šo Saturu. Pasūtītājs, kas atstāja komentāru, ir atbildīgs par tā saturu, precizitāti un likumību.

Lietotājs saprot un apstiprina, ka var saņemt atteikumu konta reģistrēšanai, pasūtījumu izveidei, pasūtījumu piedāvājumu apstiprināšanai, piekļuvei Vietnei un turpmākai Servisa izmantošanai sekojošos gadījumos:

 • ja nesankcionēti bija izmantota jebkura kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasts, sociālo tīklu konts, uc);
 • ja tika pielietota necenzēta leksika, bija pamanīta apmelojoša uzvedība, kas aizskar Lietotājus/Uzņēmumu/trešās personas;
 • ja tika veiktas nelikumīgas darbības, vai cita veida ļaunprātīgi izmantotas reģistrācijas, profila veidošanas un atjaunošanas funkcijas( "Mani dati" Izpildītājiem un "Iestatījumi" Pasūtītājiem);
 • ja nelikumīgi vai ļaunprātīgi tika izmantota pasūtījumu, piedāvājumu, pakalpojumu pasūtījumam, kā arī pievienoto pie viņiem atsauksmju un komentāru funkcionalitāte;
 • nelikumīgi un ļaunprātīgi izmantojot jebkuru citu Vietnes funkcionalitāti.

GetaPro veic atsauksmju pārbaudi ar mērķi nodrošināt patiesas atsauksmes, un nodzēš visus komentārus, kas pēc tā apraksta izskatās, kā viltotas. GetaPro nepretendē un negarantē atsauksmju precizitāti vai ticamību. GetaPro, pēc saviem ieskatiem, var dzēst atsauksmi, pēc saņemtas autora prasības.

Profila dzēšana

Lietotājs var pieprasīt dzēst savu profilu Vietnē. Dzēšot profilu, visi lietotāja personas dati tiks dzēsti, un lietotājs zaudēs iespēju piekļūt Vietnei. Lietotājs apstiprina, ka Uzņēmums izskata pieprasījumu par profila dzēšanu 3 darba dienu laikā un atstāj aiz sevis tiesības atteikt profila dzēšanu, ja datu zudums rada nespēju nodrošināt Servisa pamatdarbību un/vai citu lietotāju drošību.

Ierobežojumi

Lietotājs apstiprina, ka GetaPro var uzlikt ierobežojumus: Vietnes izmantošanai, attiecībā uz maksimālo Satura glabāšanas Vietnē dienu skaitu, maksimālo publikāciju, e-pasta vai cita veida ziņojumu skaitu un izmēru, kas var glabāties Vietnē, kā arī biežumu, ar kuru Lietotājs var piekļūt Vietnei.

Lietotājs apstiprina, ka GetaPro nav atbildīgs par kāda Satura dzēšanu vai neiespējamību to uzglabāt Vietnē. Lietotājs piekrīt un apstiprina, ka GetaPro ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai pārtraukt Vietnes vai kādas no tās daļas darbību, paziņojot vai nepaziņojot par to Lietotājiem. GetaPro nav atbildīgs Lietotāja vai trešās personas priekšā par jebkādām Servisa izmaiņām, apstādināšanu vai pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu.

GetaPro jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem, un bez Lietotāja iepriekšējās apziņošanas ir tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot savas tiesības un pienākumus, aprakstītus Lietošanas noteikumos, jebkurai trešajai personai.

Lietotājs piekrīt un apstiprina, ka Portāls un/vai Servisi tiek nodrošināti bez papildu apstiprinājumiem vai garantijām no Uzņēmuma puses, ka Portāls darbosies un Servisi tiks sniegti pareizi un laikā, bez pārtraukuma , kvalitātē, paredzētajā apjomā vai, ka tas neradīs nekādas negatīvas sekas Lietotājiem un trešajām personām.

Lietotājs piekrīt un apstiprina, ka Uzņēmums nav atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem, kas saistīti ar jebkuras Servisa daļas nodrošināšanu (vai nenodrošināšanu), tajā skaitā peļņas vai citiem netiešiem zaudējumiem.

Izpildītājs var pieprasīt atgriezt brīvo atlikumu no Virtuālā naudas maka, piekrītot atgriešanas noteikumiem:

Izpildītājs piekrīt, ka ja viņš(a) nav apmeklējis savu GetaPro profilu (atvēris savu profilu, izmantojot lietotājvārdu un paroli) pēdējo 18 mēnešu laikā, tad viņa(s) Bonusa atlikums tiks samazināts līdz nullei.

Servisa darbības pārtraukšana

Lietotājs piekrīt un apstiprina, ka GetaPro pēc saviem ieskatiem, ir tiesības, (bet ne pienākums) nekavējoties un bez brīdināšanas atslēgt Lietotāja kontu un pārtraukt, vai kādā citā veidā ierobežot piekļuvi Vietnei jebkuru iemeslu dēļ, ja GetaPro uzskata, ka Lietotāja rīcība neatbilst šiem Lietošanas Noteikumiem, vai pārkāpj Latvijas Republikas likumdošanu.

Izpildītājs piekrīt un apstiprina, ka GetaPro pēc saviem ieskatiem, ir tiesības, (bet ne pienākums) nekavējoties un bez brīdināšanas atslēgt Izpildītāja kontu un pārtraukt, vai kādā citā veidā ierobežot piekļuvi Vietnei ja:

 • Pirmā saņemtā atsauksme par Izpildītāju Vietnē ir negatīva (Pasūtītājs norādīja, ka neiesaka sadarbību ar šo Izpildītāju)
 • Negatīvo atsauksmju skaits (Pasūtītāji norādīja, ka neiesaka sadarbību ar šo Izpildītāju) pārsniedz 20% no kopējā Vietnē saņemto atsauksmju skaita.

Turklāt, Lietotājs piekrīt, ka GetaPro nav atbildīgs Lietotāja vai trešās personas priekšā par piekļuves vai lietošanas ierobežojumiem Vietnei.

Lietotājs piekrīt nemēģināt izmantot Vietni pēc minētajiem piekļuves ierobežojumiem.

Abonementi

 • Pakalpojumi – Abonements ietver šādu Vietnes funkcionalitāti, kas tiek aktivizēta brīdī, kad Izpildītājs iegādājas Abonementu:
  • Piedāvājumu nosūtīšana uz publicētajiem Pasūtījumiem (saskaņā ar izvēlēto un apmaksāto Abonementā sniegto pakalpojumu komplektu)
  • Iespēja saņemt tiešo piedāvājumu par Pasūtījumu (saskaņā ar izvēlēto un apmaksāto Abonementā sniegto pakalpojumu komplektu)
 • Izpildītājs saprot un piekrīt, ka, iegādājoties Abonementu, Izpildītājam ir iespēja nodrošināt piekļuvi savai kontaktinformācijai reģistrētajam Pasūtītājam.
 • Abonementa darbība – Abonementa sākumu aprēķina no brīža, kad Izpildītājs samaksā abonēšanas maksu. Abonementa ilgumu izvēlas Izpildītājs, iegādājoties Abonementu.
 • Cena – Abonementa cena ir norādīta sadaļā «Abonementi» un ir atkarīga no izvēlēto pakalpojumu komplekta, ilguma un abonementa veida. Visi maksājumi, ko Izpildītāji veic Uzņēmumam Abonementa maksājuma ietvaros, ietver pievienotās vērtības nodokli (PVN).
 • Apmaksa – Noklikšķinot uz pogas «Iegādāties Abonementu», Izpildītājs bez iebildumiem piekrīt Abonementa izmaksām un Abonementa iekļauto pakalpojumu komplektam.
 • Abonementa apmaksas iespējas
  • Izpildītājs var izvēlēties Abonementa apmaksas veidu starp bankas pārskaitījumu un apmaksu no maksājumu kartes. Izpildītājs piekrīt un saprot, ka, ja Bonusā ir līdzekļi, šie līdzekļi tiks izmantoti abonementa apmaksai, kad noklikšķināsiet uz pogas «Iegādāties Abonementu».
  • Izpildītājs saprot, ka pirkums (Abonementa apmaksa) bankas izrakstā tiks attēlots kā «GetaPro». Izpildītājs piekrīt saņemt visus rēķinus apmaksai uz reģistrācijas laikā norādīto e-pasta adresi. Izpildītājs uzņemas atbildību par to, ka norādītā e-pasta adrese ir derīga un pareiza.
  • Uzņēmums nav atbildīgs pret Lietotāju, ja Abonementa pakalpojumi nav aktivizēti vai naudas līdzekļi no Lietotāja Uzņēmuma kontā nav saņemti tādu iemeslu dēļ, kurus Uzņēmums nevar kontrolēt, tostarp, bet ne tikai: programmatūras kļūdas vai banku iekārtu bojājumi, telekomunikāciju operatoru kļūdas, maksājumu sistēmu un citu maksājumu starpnieku dēļ, kuri nodrošina maksājumu pieņemšanu no Lietotājiem un to pārskaitīšanu Uzņēmumam.
 • Iegādājoties Abonementu Izpildītājs piekrīt, ka maksājums par Abonementu nav atgriežams un Abonementa izmaksas nav atkarīgas no saņemto Pasūtījumu skaita, kā arī pakalpojumu izmantošanas vai neizmantošanas Abonementa darbības periodā. Izpildītājs apstiprina, ka GetaPro nevar ietekmēt Pasūtītāju Izpildītāja izvēlē jebkuram pasūtījumam, un negarantē, ka Izpildītājam būs iespēja saņemt Pasūtījumu, pat tad, ja ir notikusi kontaktu apmaiņa ar Pasūtītāju. Izpildītājs piekrīt, ka Uzņēmums nav atbildīgs un neatgriež līdzekļus, ja Izpildītājs nav saņēmis Pasūtījumu(s) Vietnē Abonēšanas periodā.
 • Piekļuves ierobežojums – Izpildītājs apstiprina, ka GetaPro pēc saviem ieskatiem var ierobežot piekļuvi Vietnes pakalpojumiem, tostarp piekļuvi apmaksātajiem Abonementa pakalpojumiem, norādīto lietošanas noteikumu “Servisa darbības pārtraukšana” sadaļas ietvaros. Kā arī Izpildītājs piekrīt, ka Uzņēmums nav atbildīgs par jebkādiem kaitējumiem, ko šādas darbības var nodarīt Izpildītājam.
 • Izmaiņas – Izpildītājs piekrīt, ka Uzņēmums patur tiesības mainīt vai vienpusēji noteikt jaunu Abonēšanas maksu un Abonementa veidus, termiņus un apmaksas kārtību bez īpaša brīdinājuma Lietotājam

Konfidencialitātes politika

Šī personīgo datu Konfidencialitātes politika tiek pielietota visiem Servisa Lietotājiem. Definīcijas un skaidrojumi, kas tiek izmantoti šīs Konfidencialitātes politikas nosacījumos analoģiski definīcijām un skaidrojumiem, kas tiek pielietoti Lietošanas noteikumos.

Getapro apstiprina, ka tiks pieprasīta un uzglabāta tikai tā personīga informācija, kuru Uzņēmums uzskata par nepieciešamo Servisa nodrošināšanai. Pieprasīta ar GetaPro Lietotāju personīgā informācija nebūs pieejama citiem Vietnes Lietotajiem. Izmantojot Servisu un Vietni, Lietotājs piekrīt šīs Konfidencialitātes politikas nosacījumiem. Gadījumā, ja Lietotājs atsakās ievērot šo Konfidencialitātes politiku, Lietotājam ir pienākums pārtraukt Vietnes izmantošanu.

Šīs Konfidencialitātes politikas nosacījumi bija izstrādāti, lai sniegtu Lietotājam informāciju maksimāli lakoniski un skaidri. Tā neatspoguļo pilnu detalizāciju visiem personīgās informācijas savākšanas un izmantošanas aspektiem. GetaPro saglabā tiesības jebkurā laikā labot vai mainīt Konfidencialitātes politikas nosacījumus, mainoties datu aizsardzības un konfidencialitātes likumdošanai.

Kādus personas datus mēs ievācam

Pie Lietotāja reģistrācijas, "Pasūtījuma izveidošanas", "Reģistrējoties par Izpildītāju" GetaPro ir nepieciešams ievākt noteiktus personas datus, lai sniegtu pakalpojumus ko pieprasa Lietotājs. Tas iekļauj sevī, bet neierobežo: Lietotāja vārds un uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese. Pasūtījuma adrese (pasūtītājiem), informācija par sevi un maksājumu informācija (izpildītājiem), personas kods vai uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs (pārbaudītam izpildītājam) un tehniskie dati.

Tehniskie dati ietver sevī pārlūkprogrammas un operētājsistēmas veidu, IP-adresi, kuru Lietotājs izmanto piekļuvei Vietnei. Tehniskie dati ir nepieciešami Vietnes lietošanas analīzei un Servisa piedāvāto pakalpojumu uzlabošanai. Šī informācija netiks izmantota, lai personīgi identificētu Lietotāju.

Kādā veidā Getapro izmanto Lietotāja informāciju

Izpildītāja vārds būs redzams publiski. Izpildītāja kontaktinformācija būs pieejama tikai reģistrētiem Pasūtītājiem:

 • Tad, kad Pasūtītājs piedāvā Izpildītājam apmainīties ar kontaktinformāciju savā pasūtījumā, atbildot uz Izpildītāja piedāvājumu izpildīt pasūtījumu. GetaPro automātiski nodrošinās Izpildītājam piekļuvi Pasūtītāja tālruņa numuram un e-pasta adresei.
 • Vai tad, kad Izpildītājs piekrita sniegt piekļuvi savai kontaktinformācijai visiem reģistrētajiem Lietotājiem.

GetaPro var izmantot Lietotāja kontaktinformāciju, lai sazināties ar Lietotāju caur e-pastu, SMS vai telefonu sekojošos gadījumos, kuri saistīti ar Servisu:

 • lai informētu Lietotājus par pakalpojumu atjaunošanu;
 • ja ir jautājumi par mērķa mārketingu un reklāmas piedāvājumiem, pamatojoties uz Lietotāju informācijas priekšrokām;
 • lai palīdzētu Uzņēmumam atrisināt domstarpības;
 • lai atklātu krāpšanas faktus;
 • lai nodrošinātu Servisa Lietošanas noteikumu ievērošanu.

Kvalitātes kontroles un apmācības nolūkos, Uzņēmums var kontrolēt vai ierakstīt sarunu un rakstiskās sarakstīšanos starp Lietotājiem un Getapro darbiniekiem.

Datu uzglabāšana

Getapro uzglabā Lietotāju personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams uzdevumu izpildīšanai. Pie tām, atbilstoši likumīgiem uzņēmējdarbības nolūkiem, Getapro uzglabā Lietotāju personas datus ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus kopš pēdējās Lietotāja autorizācijas Vietnē. Likumīgie uzņēmējdarbības nolūki ir sekojoši:

 • Lietotāja konta saglabāšana ērtākai Servisa izmantošanai;
 • Lietotāju informēšana par pakalpojumu atjaunošanu;
 • Mērķa mārketings un reklāmas piedāvājumi, pamatojoties uz Lietotāja informācijas priekšrokām.

Apmaiņa ar informāciju

GetaPro var atvērt Lietotāja personīgos datus, gadījumos, kad Uzņēmumam ir pienākums to izdarīt, pamatojoties uz likumu vai atbildot uz līdztiesīgo tiesībsargājošas iestādes un valsts iestādes pieprasījumu.

Drošība

Visa Lietotāju informācija tiks uzglabāta GetaPro, izmantojot atbilstošus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu Lietotāja informācijas aizsardzību, pilnīgumu un konfidencialitāti. Visas komunikācijas starp Lietotāju un Vietni norisinās šifrētā veidā.

Lai autorizētu piekļuvi Vietnei tiek izmantots Lietotāja vārds (e-pasta adrese) un Parole. Lietotājs atbildīgs par šīs informācijas saglabāšanu. Lietotājs nav tiesīgs nodot personīgo Lietotāja vārdu un Paroli trešajām personām; Lietotāja pienākums nodrošināt pasākumus, lai saglabāt Lietotāja vārda un Paroles konfidencialitāti. Uzņēmums nenes atbildību gadījumā, ja trešās personas saņēmušas piekļuvi konfidenciālajai informācijai.

Piekļuve Lietotāju datiem

Lietotājam ir noteiktas tiesības attiecībā uz personisko informāciju, kuru mēs uzglabājam par Lietotāju. Tā var ietvert piekļuves tiesības, labojumus, dzēšanu, ierobežojumus vai iebildumus pret Lietotāja personas datu izmantošanu vai apstrādi.

Lietotājs var pieprasīt personiskās informācijas kopiju tam lietošanai ērtā elektroniskā formātā. Mēs iesakām sazināties ar Vietnes administrāciju, izmantojot atgriezeniskās saites veidlapu, lai atjaunotu vai labotu informāciju par Lietotāju, ja tā ir mainījusies vai ja personīgā informācija, kuru mēs uzglabājam ir neprecīza.

Ja vēlaties apspriest vai realizēt kādas tiesības, kuras jums var būt saskaņā ar likumu, sazinieties ar mums, izmantojot atsauksmju veidlapu.

Getapro drošības pasākumi paredz, ka Getapro var lūgt apstiprināt Lietotāja personību, pirms Lietotāja informācija tiks nopublicēta, vai sniegta pa e-pastu vai telefoniski.

Maksājumu karšu dati

Maksājumu karšu dati tiek aizsargāti ar SSL (TLS) sertifikātu, GetaPro neuzglabā maksājumu karšu datus. GetaPro apstrādā un saglabā Izpildītāja personas datus saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.

Kontaktinformācija

Ja Jums ir kādi jautājumi par personas datu apstrādi vai šo Konfidencialitātes politiku, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz mūsu e-pasta adresi contact@getapro.lv vai izmantojot zemāk esošo kontaktinformāciju:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "City24"
Reģistrācijas numurs: 40003692375
Juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 78-1, Riga, LV-1039, Latvija