Loading...

Lietošanas noteikumi

Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek sniegti pakalpojumi www.getapro.lv tīmekļa vietnē.

Definīcijas

 • "Uzņēmums" vai "GetaPro" - SIA “GetaPro”, reģ. Nr,: 40203149830.
 • "Vietne" - Uzņēmuma tīmekļa vietne www.getapro.lv, visi dati, informatīvie materiāli un dokumenti, izvietoti tās lapās un apakšlapās.
 • "Pasūtītājs" - jebkura persona, kura izveidoja Pasūtījumu Izpildītājiem, izmantojot Servisu.
 • "Pasūtījums" – darba pieprasījums, kuru izveidoja Pasūtītājs ar Servisa palīdzību.
 • "Lietotājs" - jebkura persona, kura tiešā vai netiešā veidā izmanto Servisu.
 • "Serviss" - jebkura procedūra vai pakalpojums, nodrošināts Vietnes Lietotājiem, kas iekļauj, bet neaprobežojas ar informāciju, pakalpojumiem un produktiem, piedāvātiem Vietnē, telefoniski vai ar e-pasta palīdzību.
 • "Izpildītājs" - jebkura fiziskā vai juridiskā persona, piereģistrēta Vietnē ar mērķi piedāvāt savus pakalpojumus un saņemt Pasūtījumus no Pasūtītājiem.
 • "Pakalpojumu sniegšanas līgums" – jebkura vienošanās, panākta starp Izpildītāju un Pasūtītāju par to pakalpojumu sniegšanu, kuri tiks izpildīti nākotnē. Pakalpojumu sniegšanas līgums var būt noslēgts telefoniski, izmantojot īsziņas (SMS), caur e-pastu, ar rakstisko iesniegumu vai līgumu.
 • "Saturs" - jebkuras publikācijas, ziņojumi, teksti, faili, grafiskie attēli, fotogrāfijas, videomateriāli, skaņu ieraksti un citi datu materiāli.
 • "Pretendentu saraksts"- Izpildītāju, kuri iesniedza savus piedāvājumus Pasūtītājam, izmantojot Servisu, galīgais saraksts, no kura Pasūtītājs izvēlas, kuru Lietotāju nozīmēt par Izpildītāju savam Pasūtījumam.
 • "Lietotāja vārds" - Lietotāja e-pasta adrese, kuru viņš izvēlējās reģistrējoties un izmanto to, lietojot Vietni. Vienam un tam pašam Lietotājam aizliegts reģistrēt un izmantot vairākus Lietotāja vārdus
 • "Parole" - ar Lietotāju izvēlēta simbolu, burtu un ciparu kombinācija, kas kopā ar Lietotāja vārdu nodrošina viņa identifikāciju, lietojot Vietni.

Vispārīgie noteikumi

GetaPro ar Vietnes palīdzību nodrošina tiešsaistes Servisu jebkuras speciālitātes Izpildītājiem, kā arī potenciālajiem Pasūtītājiem, kuriem ir nepieciešami Izpildītāju pakalpojumi.

Lietojot Servisu Vietnē, Lietotājs piekrīt visiem šajā dokumentā minētajiem Lietošanas noteikumiem. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt kādam Lietošanas noteikumu nosacījumam, Lietotājam nav tiesību izmantot šo Vietni un/vai saņemt piekļuvi Uzņēmuma Servisam.

Regulējošā likumdošana un jurisdikcija

Šie Lietošanas noteikumi tiek regulēti un interpretēti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. Strīdi, kas rodas saistībā ar šiem Lietošanas noteikumiem tiks izskatīti tikai Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijā.

Izmaiņas

GetaPro patur tiesības mainīt vai atjaunot šos Lietošanas noteikumus jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem, bez jebkādiem Lietotāju paziņojumiem (iepriekšējiem vai pēc izmaiņām). Pasūtītājam regulāri jāatseko informācija par izmaiņām Lietošanas noteikumos. Lietotājs atbildīgs par jebkuru šo Lietošanas noteikumu izmaiņu vai atjauninājumu apstiprināšanu, periodiski apmeklējot attiecīgo Vietnes sadaļu. Jebkādas būtiskas izmaiņas šo Lietošanas noteikumu nosacījumos tiks paziņotas visiem aktīvajiem Lietotājiem.

Informācijas precizitāte

Kaut Uzņēmums pieliek maksimālas piepūles, lai informācija Vietnē būtu precīza un pareiza, tomēr GetaPro nevar garantēt pilnu informācijas ticamību Vietnē un neatbild par jebkādām grūtībām un/vai zaudējumiem, kas radušies Satura kļūdu dēļ.

Izmantojot GetaPro Servisu, Lietotājs atzīst, ka GetaPro nerīkojas kā darbuzņēmējs vai aģents, un nav atbildīgs par Izpildītāju veikto darbu kvalitāti un rezultātu. Pasūtītājs pats atbildīgs par pienācīga Izpildītāja izvēli un nosacījumu saskaņošanu jebkādiem darbiem, kurus Izpildītājs apņemas veikt. GetaPro nebūs iesaistīts un nenesīs atbildību par Pakalpojumu sniegšanas līguma nosacījumiem starp Pasūtītāju un Izpildītāju.

Uzņēmums iesaka: pirms slēgt Pakalpojumu sniegšanas līgumu ar Izpildītāju, katram Pasūtītājam jāsaņem Izpildītāja kvalifikācijas un citu nepieciešamo dokumentu apstiprinājums. Getapro nenes atbildību par problēmām vai zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, informācijas nesaņemšanas un/vai informācijas pārbaudes dēļ.

Saturs

Lietotāji garantē, ka Vietnes un Servisa izmantošana tiks veikta tikai likumīgiem mērķiem un tādā veidā, lai netiktu pārkāptas citu Lietotāju tiesības, kā arī netiktu ierobežota un/vai aizkavēta Servisa izmantošana ar kādu citu. Ziņojumiem, profilu saturam, darbu aprakstiem un citiem Vietnē izvietotiem materiāliem jābūt pieņemami ētikas un morāles normu ziņā.

Lietotājs apstiprina. ka viss Saturs, publicēts ar viņu Vietnē; vai nosūtīts ar Servisa palīdzību; vai kādā citā veidā saistīts ar GetaPro, ir pilnībā tās personas, kura šo Saturu radījuši. atbildībā. Lietotājs atbildīgs par visu informāciju, kuru nopublicējis Vietnē, sūta pa e-pastu vai nodrošina tai piekļuvi citā veidā, izmantojot Servisu un savus reģistrācijas datus (Lietotāja vārdu un Paroli). Uzņēmums nenes atbildību tajos gadījumos, kad trešās personas nesankcionēti izmantoja Lietotāja reģistrācijas datus.

Lietotājs piekrīt, ka GetaPro nekontrolē un nenes atbildību par Saturu, kurš ir pieejams caur Servisu. Turklāt, Vietnē var tikt izvietotas norādes uz citām interneta lapām, kas ir pilnīgi neatkarīgas no Vietnes. Getapro nenes atbildību par šo lapu Saturu un negarantē tajās izvietotas informācijas ticamību.

Lietotājs piekrīt, ka pāreju uz jebkuru citu interneta lapu Lietotājs veic, apzinoties visus riskus un atbildību par šo pāreju. Lietotājs piekrīt, ka Lietotājam jāizvērtē un jāsaprot visi riski un atbildība, kas saistīta ar uzticību jebkuram citam Saturam.

Getapro ne pie kādiem nosacījumiem nebūs atbildīgs par zaudējumiem, kuri radušies, izmantojot jebkuru Saturu, publicēto vai nosūtīto pa e-pastu vai citā veidā pieejamo Vietnē.

Lietotājs piekrīt un apstiprina, ka GetaPro iepriekš necaurskata un nesaskaņo visu Saturu, tomēr GetaPro ir tiesības (bet ne pienākums) pēc saviem ieskatiem nodzēst vai pārvietot jebkuru Saturu, kas tika izvietots Vietnē, gadījumā ja tiek pārkāpti Lietošanas noteikumu nosacījumi vai pēc kāda cita iemesla.

Intelektuālais īpašums

GetaPro pieder visas intelektuālā īpašuma tiesības uz Vietni, tajā skaitā Vietnes dizainu, Saturu, kodu, datu bāzēm, attēliem un formām. Lietotājs apņemas neizmantot un nekopēt jebkuru Vietnes daļu bez Uzņēmuma atļaujas.

Tiesības uz intelektuālo īpašumu, t.i., Saturu, ziņām, tekstiem, failiem, attēliem, fotogrāfijām, video un skaņu ierakstiem, vai citiem materiāliem, ko Lietotāji augšupielādēja Vietnē, saglabā autortiesību īpašnieks. Pievienojot šādu Saturu Vietnē, Lietotājs apzinās atbildību par publikācijas ievietošanu Vietnē. Pie tām Lietotājs dod viennozīmīgu un neatsaucamu atļauju Uzņēmumam saglabāt, atspoguļot un izmantot šo Saturu.

Attiecības ar organizācijām un privātpersonām

Lietotāja mijiedarbība ar organizācijām un/vai privātpersonām, atrastām Vietnē vai izmantojot Vietni, ieskaitot apmaksu, preču un pakalpojumu sniegšanu, kā arī jebkādus citus nosacījumus, garantijas vai vienošanās, saistītas ar šādiem darījumiem, notiek vienīgi starp Lietotāju un šīm organizācijām un/vai privātpersonām.

Lietotājs piekrīt un apstiprina, ka GetaPro nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem un kaitējumiem, kas radušies darījumu rezultātā. Geatpro neuzņemas atbildību gadījumos, kad trešās personas pārkāpj Lietotāju tiesības, iegūstot nesankcionētu piekļuvi Lietotāja Vārdam un Parolei.

Strīdu gadījumā starp Vietnes Lietotājiem, vai starp Lietotāju un jebkuru trešo personu, Lietotājs saprot un apstiprina, ka GetaPro nav pienākumu kļūt par šī strīda dalībnieku.

Strīdu gadījumā starp Lietotājiem, Lietotājs atbrīvo GetaPro, to valdes locekļus, darbiniekus, aģentus un juridiskos mantiniekus no zināmām vai nezināmām pretenzijām, prasībām un zaudējumu atlīdzināšanas (faktisko un netiešo), kas jebkurā veidā saistīta ar šiem strīdiem un/vai Uzņēmuma Servisu.

Reģistrācija, pasūtījumu un piedāvājumu veidošana, atsauksmes

Lai kļūtu par Pasūtītāju vai Izpildītāju, Lietotājam nepieciešams piereģistrēties (izveidot kontu). Lai izveidotu personīgo profilu un pabeigt reģistrāciju, Izpildītājām jāaizpilda visi lauki “Mani dati” izvēlnē. Izpildītāji nes tiešo atbildību par personiskā profila Saturu, tajā skaitā par to precizitāti un likumību.

Visi Izpildītāji tiks vērtēti ar Pasūtītājiem ar atsauksmju palīdzību,tikai, ja pēc ieinteresētības izteikšanas, ir noslēgts Pakalpojumu sniegšanas līgums dažiem vai visiem darbiem.

Izpildītāji saprot, ka GetaPro nav atbildīgs par atsauksmju Saturu, ko bija atstājuši Pasūtītāji, vai arī par jebkādiem kaitējumiem, kas radīti ar šo Saturu. Pasūtītājs, kas atstāja komentāru, nes tiešo atbildību par tā saturu, precizitāti un likumību.

Lietotājs saprot un apstiprina, ka var saņemt atteikumu konta reģistrēšanai, pasūtījumu izveidei, pasūtījumu piedāvājumu apstiprināšanai, piekļuvei Vietnei un turpmākai Servisa izmantošanai sekojošos gadījumos:

 • ja nesankcionēti bija izmantota jebkura kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasts, sociālo tīklu konts, uc);
 • ja tika pielietota necenzēta leksika, bija pamanīta apmelojoša uzvedība, kas aizskar Lietotājus/Uzņēmumu/trešās personas;
 • ja tika veiktas nelikumīgas darbības, vai cita veida ļaunprātīgi izmantotas reģistrācijas, profila veidošanas un atjaunošanas funkcijas( "Mani dati" Izpildītājiem un "Iestatījumi" Pasūtītājiem);
 • ja nelikumīgi vai ļaunprātīgi tika izmantota pasūtījumu, piedāvājumu, pakalpojumu pasūtījumam, kā arī pievienoto pie viņiem atsauksmju un komentāru funkcionalitāte;
 • nelikumīgi un ļaunprātīgi izmantojot jebkura cita Vietnes funkcionalitāti.

GetaPro veic atsauksmju pārbaudi ar mērķi nodrošināt patiesas atsauksmes, un nodzēš visus komentārus, kas pēc tā apraksta izskatās, kā viltotas. GetaPro nepretendē un negarantē atsauksmju precizitāti vai ticamību. GetaPro, pēc saviem ieskatiem, var dzēst atsauksmi, pēc autora prasības.

Apmaksas nosacījumi

Ja Lietotājs ir Izpildītājs, Lietotājs piekrīt katru reizi, iesniedzot piedāvājumu Pasūtītājam, samaksāt maksu par iekļūšanu Pretendentu sarakstā ar Servisa starpniecību.

Piedāvājuma nosūtīšanas maksa tiek atspoguļota katrā Pasūtījuma lapā, no kuras tiek nosūtīts piedāvājums. Katra maksa tiek aprēķināta, izvērtējot iespējamo darbu apjomu.

Lietotājs saprot, ka GetaPro nevar ietekmēt Pasūtītāja gala izvēlei nevienam pasūtījumam, un negarantē, ka Izpildītājam būs iespēja saņemt darbu, pat ja Izpildītājs bija iekļauts Pasūtītāja Pretendentu sarakstā un puses bija apmainījušies ar kontaktiem.

Avansa konta iemaksas

Iemaksa avansa kontā, kas paredzēts Pretendentu saraksta maksu iesniegšanai, ir obligāta. Lietotājs saprot, ka no avansa konta var veikt Pretendentu saraksta maksu tikai tiem Pretendentu sarakstiem, kas parādījies pēc avansa konta iemaksas iesniegšanas.

Katru reizi, kad Izpildītājs apmaksā Pretendentu saraksta maksu, avansa konta bilance personiskajā Izpildītāja kontā tiks samazināta par to summu, kura bija atspoguļota tajā pasūtījuma lapā, no kuras bija nosūtīts piedāvājums. Ja avansa konta bilance Lietotāja personiskajā kontā nav pietiekama, lai apmaksāt Pretendentu saraksta maksu, Izpildītājam ir nepieciešams papildināt savu avansa kontu, veicot kārtējo iemaksu.

Avansa konta bilanci var papildināt tikai ar fiksēto maksājumu. Uzņēmums neveic naudas atgriešanu Izpildītājam gadījumā, ja kādu iemeslu dēļ avansa konts bija papildināts par summu, lielāku nekā bija paredzēts.

Lietotājs apstiprina, ka maksājums, kas bija pārskaitīts Lietotāja personiskajā avansa kontā, netiks atgriezta. Ja konta bilance netiek mainīta 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā, šī bilance tiks anulēta.

Iemaksu un naudas atgriešanas nosacījumi

Nauda, ieskaitīta avansa kontā var būt atgriezta tikai pēc Getapro uzskatiem. Lietotājs apstiprina, ka Uzņēmums nenes atbildību par izmaiņām avansa konta bilancē Lietotāja personiskajā kontā, kuras radušies trešo personu darbības rezultātā.

Lietotājs piekrīt un apstiprina, ka Uzņēmums pieņem apmaksai tikai kredītkartes, debetkartes, kā arī maksājumus ar PayPal sistēmas palīdzību. Izvēloties karti maksājuma veikšanai, Lietotājs apstiprina, ka ir tiesīgs veikt šādu maksājumu.

Neveiksmīgie un apstrīdamie maksājumi

Ja Lietotājam ir jautājumi, attiecībā uz maksājumiem ar kredītkarti vai debetkarti, Lietotājs piekrīt sazināties ar GetaPro, izmantojot atgriezeniskās saites formu.

Ierobežojumi

Lietotājs apstiprina, ka GetaPro var uzlikt ierobežojumus: Vietnes izmantošanai, attiecībā uz maksimālo Satura glabāšanas Vietnē dienu skaitu, maksimālo publikāciju, e-pasta vai cita veida ziņojumu skaitu un izmēru, kas var glabāties Vietnē, kā arī biežumu, ar kuru Lietotājs var piekļūt Vietnei.

Lietotājs apstiprina, ka GetaPro nav atbildīgs par kāda Satura dzēšanu vai neiespējamību to uzglabāt Vietnē. Lietotājs piekrīt un apstiprina, ka GetaPro ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai pārtraukt Vietnes vai kādas no tās daļas darbību, paziņojot vai nepaziņojot par to Lietotājiem. GetaPro nav atbildīgs Lietotāja vai trešās personas priekšā par jebkādām Servisa izmaiņām, apstādināšanu vai sniegšanas pārtraukšanu.

GetaPro jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem, un bez Lietotāja iepriekšējās apziņošanas ir tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot savas tiesības un pienākumus, aprakstītus Lietošanas noteikumos, jebkurai trešajai personai.

Lietotājs piekrīt un apstiprina, ka Uzņēmums nav atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem, kas saistīti ar jebkuras Servisa daļas nodrošināšanu (vai nenodrošināšanu), tajā skaitā peļņas vai citiem netiešiem zaudējumiem.

Servisa darbības pārtraukšana

Lietotājs piekrīt un apstiprina, ka GetaPro pēc saviem ieskatiem, ir tiesības, (bet ne pienākums) nekavējoties un bez brīdināšanas atslēgt Lietotāja kontu un pārtraukt, vai kādā citā veidā ierobežot piekļuvi Vietnei jebkuru iemeslu dēļ, ja GetaPro uzskata, ka Lietotāja rīcība neatbilst šiem Lietošanas Noteikumiem.

 • Pirmā saņemtā atsauksme Vietnē ir negatīva (Pasūtītājs norādīja, ka neiesaka sadarbību ar šo Izpildītāju)
 • Kopsummā Izpildītājs bija saņēmis trīs negatīvas atsauksmes (Pasūtītāji norādīja, ka neiesaka sadarbību ar šo Izpildītāju)

Turklāt, Lietotājs piekrīt, ka GetaPro nenes atbildību Lietotāja vai trešās personas priekšā par piekļuves vai lietošanas ierobežojumiem Vietnei.

Lietotājs piekrīt nemēģināt izmantot Vietni pēc minētajiem piekļuves ierobežojumiem.

Konfidencialitātes politika

Šī personīgo datu Konfidencialitātes politika tiek pielietota visiem Servisa Lietotājiem. Definīcijas un skaidrojumi, kas tiek izmantoti šīs Konfidencialitātes politikas nosacījumos analoģiski definīcijām un skaidrojumiem, kas tiek pielietoti Lietošanas noteikumos.

Getapro apstiprina, ka tiks pieprasīta un uzglabāta tikai tā personīga informācija, kuru Uzņēmums uzskata par nepieciešamo Servisa nodrošināšanai. Pieprasīta ar GetaPro Lietotāju personīgā informācija nebūs pieejama citiem Vietnes Lietotajiem. Izmantojot Servisu un Vietni, Lietotājs piekrīt šīs Konfidencialitātes politikas nosacījumiem. Gadījumā, ja Lietotājs atsakās ievērot šo Konfidencialitātes politiku, Lietotājam ir pienākums pārtraukt Vietnes izmantošanu.

Šīs Konfidencialitātes politikas nosacījumi bija izstrādāti, lai sniegtu Lietotājam informāciju maksimāli lakoniski un skaidri. Tā neatspoguļo pilnu detalizāciju visiem personīgās informācijas savākšanas un izmantošanas aspektiem. GetaPro saglabā tiesības jebkurā laikā labot vai mainīt Konfidencialitātes politikas nosacījumus, mainoties datu aizsardzības un konfidencialitātes likumdošanai.

Kādus personas datus Getapro pieprasa?

Reģistrējot Lietotāju, Izpildītāju vai noformējot Pasūtījumu Vietnē, nepieciešams norādīt noteiktus personas datus, lai saņemt iespēju sniegt pakalpojumus, kurus Lietotājs pieprasa. Obligātie dati, kuri ir jānorāda (atsevišķos gadījumos saraksts var tikt papildināts): Lietotāja vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, Pasūtījuma adrese (Pasūtītajam), informācija par Lietotāju, apmaksas veids (Izpildītājam), tehniskie dati.

Tehniskie dati ietver sevī pārlūkprogrammas un operētājsistēmas veidu, IP-adresi, kuru Lietotājs izmanto piekļuvei Vietnei. Tehniskie dati ir nepieciešami Vietnes lietošanas analīzei un Servisa piedāvāto pakalpojumu uzlabošanai. Šī informācija netiks izmantota, lai personīgi identificētu Lietotāju.

Sīkdatnes, Google Analytics un Yandex Metrica

Vietne izmanto sīkdatnes (jeb sīkfailus), lai uzglabātu Lietotāja privātus uzstādījumus, ieskaitot autentifikācijas sīkdatnes, kuras tiek izmantotas Lietotāja konta automātiskajai identifikācijai ieejot Vietnē. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, Lietotājs varēs vienkāršot darbu Vietnē no pastāvīgi izmantotas Lietotāja ierīces.

Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.

Reklāmas nolūkos tiek izmantota sistēma Google Adwords. Lietotājs var pārvaldīt savas reklāmas priekšrokas, nospiežot šeit.

Reklāmas nolūkos, tiek izmantots Facebook sociālais tīkls. Lietotājs var pārvaldīt savas reklāmas priekšrokas, nospiežot šeit.

Uzņēmums izmanto analītiskās sistēmas Google Analytics un Yandex Metrica. Sistēmas tiek izmantotas, lai izsekotu Lietotāju aktivitāti Vietnē, atpazītu iespējamas problēmas un uzlabotu Vietnes darbību. Lai atteikties no Google tīmekļa izsekošanas, Lietotājam nepieciešams apmeklējiet gaoptout. Lai atteikties no Yandex tīmekļa izsekošanas, Lietotājam nepieciešams apmeklēt Yandex.Metrica opt-out.

Kādā veidā mēs Getapro izmanto Lietotāja informāciju

Lietotāja vārds būs redzams publiski

 • Pasūtītājiem, tad, kad Pasūtītājs piedāvā Izpildītājam apmainīties ar kontaktinformāciju, Gatepro nodrošinās Izpildītājam piekļuvi Pasūtītāja tālruņa numuram un e-pasta adresei.
 • Izpildītājam, ja Izpildītājs iesniedza darba piedāvājumu un Pasūtītājs pieprasīja apmaiņu ar kontaktinformāciju, Getapro automātiski nodrošinās Pasūtītajam piekļuvi Izpildītāja tālruņa numuram un e-pasta adresei.

GetaPro var izmantot Lietotāja kontaktinformāciju, lai sazināties ar Lietotāju pa e-pastu, SMS vai telefonu sekojošos gadījumos, kuri saistīti ar Servisu:

 • lai informētu Lietotājus par pakalpojumu atjaunošanu;
 • ja ir jautājumi par mērķa mārketingu un reklāmas piedāvājumiem, pamatojoties uz Lietotāju informācijas priekšrokām;
 • lai palīdzētu Uzņēmumam atrisināt domstarpības;
 • lai atklātu krāpšanas faktus;
 • lai nodrošinātu Servisa Lietošanas noteikumu ievērošanu.

Kvalitātes kontroles un apmācības nolūkos, Uzņēmums var kontrolēt vai ierakstīt sarunu un rakstiskās sarakstīšanos starp Lietotājiem un Getapro darbiniekiem.

Datu uzglabāšana

Getapro uzglabā Lietotāju personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams uzdevumu izpildīšanai, kas aprakstīti sadaļā „ Kādā veidā Getapro izmanto Lietotāju informāciju”. Pie tām, atbilstoši likumīgiem uzņēmējdarbības nolūkiem, Getapro uzglabā Lietotāju personas datus ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus kopš pēdējās Lietotāja autorizācijas Vietnē. Likumīgie uzņēmējdarbības nolūki ir sekojoši:

 • Lietotāja konta saglabāšana ērtākai Servisa izmantošanai;
 • Lietotāju informēšana par pakalpojumu atjaunošanu;
 • Mērķa mārketings un reklāmas piedāvājumi, pamatojoties uz Lietotāja informācijas priekšrokām.

Apmaiņa ar informāciju

GetaPro neapmainīsies vai nepārdos Lietotāju datus citām kompānijām vai personām, tieši nesaistītām ar šo datu pienācīgo pielietošanu Vietnē. Izņēmums var būt izdarīts tad, kad Lietotājs dod tiešo atļauju Uzņēmumam, un Uzņēmums dod iespēju Lietotājam atteikties no savas personīgās informācijas nodošanas.

GetaPro var atvērt Lietotāja personīgos datus, gadījumos, kad Uzņēmumam ir pienākums to izdarīt, pamatojoties uz likumu vai atbildot uz līdztiesīgo tiesībsargājošas iestādes un valsts iestādes pieprasījumu.

Drošība

Visa Lietotāju informācija tiks uzglabāta GetaPro, izmantojot atbilstošus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu Lietotāja informācijas aizsardzību, pilnīgumu un konfidencialitāti. Visas komunikācijas starp Lietotāju un Vietni norisinās šifrētā veidā.

Lai autorizētu piekļuvi Vietnei tiek izmantots Lietotāja vārds (e-pasta adrese) un Parole. Lietotājs atbildīgs par šīs informācijas saglabāšanu. Lietotājs nav tiesīgs nodot personīgo Lietotāja vārdu un Paroli trešajām personām; Lietotāja pienākums nodrošināt pasākumus, lai saglabāt Lietotāja vārda un Paroles konfidencialitāti. Uzņēmums nenes atbildību gadījumā, ja trešās personas saņēmušas piekļuvi konfidenciālajai informācijai.

Piekļuve Lietotāju datiem

Ja Lietotājam ir nepieciešama tās informācijas, kuru Uzņēmums uzglabā attiecībā pret Lietotāju, kopija, Lietotājam ir iespēja pieprasīt šo informāciju, vēršoties pie GetaPro caur Atgriezenisko saiti. Lietotājs piekrīt un apstiprina, ka šim pieprasījumam ir noteikta administratīvā maksa 12,10 € (ieskaitot PVN) apmērā. GetaPro ir tiesības mainīt šo maksu, lai segtu Uzņēmuma administratīvos izdevumus.

Getapro drošības pasākumi paredz, ka Getapro var lūgt apstiprināt Lietotāja personību, pirms Lietotāja informācija tiks nopublicēta, vai sniegta pa e-pastu vai telefoniski.