Loading...

Lietošanas noteikumi

Vispārīgie noteikumi

GetaPro Nodrošina tiešsaistes Servisu visa veida speciālistiem, kā arī potenciālajiem pasūtītājiem, kuriem ir nepieciešami šāda veida speciālistu pakalpojumi.

Lietojot Servisu, kas ir nodrošināts šajā mājas lapā, Jūs piekrītat zemāk minētajiem lietošanas Noteikumiem. Ja Jūs nepiekrītat kādam no lietošanas Noteikumiem, Jums nav tiesību izmantot šo vietni vai saņemt piekļuvi Uzņēmuma Servisam.

Pamattermini

 • "Uzņēmums", "GetaPro" nozīmē SIA GetaPro, reģistrācijas numurs: 40203149830
 • "Vietne" apzīmē tīmekļa vietni GetaPro.lv un visus tajā iekļautos materiālus,lapas un apakšdokumentus.
 • "Pasūtītājs" nozīmē jebkura persona, kas izveido pasūtījumu darbam Vietnes Izpildītājiem.
 • "Pasūtījums" nozīmē darbs, kuru izveido Pasūtītājs ar Servisa palīdzību GetaPro.
 • "Lietotājs", "Jūs", nozīmē ikviens, kas kaut kādā veidā izmanto Servisu GetaPro
 • "Serviss" nozīmē jebkuru procedūru vai pakalpojumu, kas tiek nodrošināts GetaPro Lietotājiem, tas ietver sevī, bet neaprobežojas ar: informāciju, pakalpojumiem un produktiem un tiek nodrošināts tīmekļa Vietnē caur telefonu vai caur e-pastu.
 • "Izpildītājs", "Speciālists" nozīmē jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas reģistrējas interneta Vietnē, lai piedāvātu savus pakalpojumus un saņemtu Pasūtījumus, kurus ievietoja Pasūtītāji.
 • "Pakalpojumu sniegšanas Nolīgums" nozīmē jebkurš Nolīgums, kas bija panākts starp Izpildītāju un Pasūtītāju par pakalpojumiem pirms to veikšanas. Pakalpojumu sniegšanas Nolīgums var būt panākts caur privātām sarunām pa telefonu, izmantojot SMS īsziņas, caur e-pastu,rakstiska iesnieguma vai līguma veidā.
 • "Saturs" nozīmē jebkuras publikācijas: ziņas, teksti, faili, attēli, fotogrāfijas, videomateriāli, ka arī skaņas un citi materiāli
 • "Kandidātu saraksts", nozīmē galīgais Speciālistu saraksts, kas tiek iesniegts savu piedāvājumu Pasūtītājam caur Servisu GetaPro, no kura Pasūtītājs izvēlas, kuru Speciālistu iecelt par Izpildītāju savam Pasūtījumam.
 • Lietotāja vārds nozīmē Lietotāja e-pasta adrese, kuru viņš izvēlas reģistrējoties un izmanto to,lietojot Vietni.
 • .Parole ir lietotāja patstāvīgi izvēlēta simbolu kombinācija, kas nodrošina viņa identifikāciju,kopā ar Lietotāja vārdu,lietojot Vietni.

Regulējošā likumdošana un jurisdikcija

Pašreizējie lietošanas Noteikumi tiek regulēti un interpretēti atbilstībā ar Latvijas tiesību sistēmu. Strīdi, kuri rodas saistībā ar pašreizējiem lietošanas Noteikumiem ir izskatāmi pēc piekritības tikai Latvijas tiesu juridikcijā.

Izmaiņas

GetaPro patur tiesības mainīt vai atjaunināt dotus lietošanas noteikumus,laiku pa laikam pēc saviem ieskatiem un bez jebkādiem (pirms un pēc) Lietotāja paziņojumiem. Jūs piekrītat regulāri sekot informācijai par izmaiņām lietošanas Noteikumos. Kā vietnes Lietotājs, Jūs nesat atbildību par jebkuru šo lietošanas noteikumu atjauninājuma atzīšanu, apmeklējot doto sadaļu. Jebkādas būtiskas izmaiņas termiņos vai nosacījumos tiks pavadītas ar paziņojumu visiem aktīviem lietotājiem.

Informācijas precizitāte

Lai gan uzņēmums cenšās, lai informācija mājaslapā būtu precīza un pareiza, GetaPro nevar garantēt par informācijas precizitāti vietnē un netbild par jebkādām problēmām vai zaudējumiem, kas kļūdu dēļ var rasties informācijas saturā.

Izmantojot GetaPro sniegtos pakalpojumus, Jūs atzīstat, ka GetaPro nerīkojas kā darbuzņēmējs vai aģents, un nav atbildīgs par jebkuru darbu kvalitāti un rezultātu. Klients patstāvīgi nesīs atbildību par piemērota Izpildītāja izvēli un nosacījumu saskaņošanu jebkādiem darbiem, kurus Izpildītājs apņemas veikt. GetaPro nebūs iesaistīts, un nebūs atbildīgs par Pakalpojuma sniegšanas Nolīgumu starp Pasūtītāju un Izpildītāju.

Uzņēmums iesaka jebkuram Pasūtītājam pirms Pakalpojuma Nolīguma noslēgšanas ar Izpildītāju, saņemt kvalifikācijas un cita vajadzīga dokumenta apstiprinājumus. Ja Lietotājam rodas kaut kādas problēmas vai zaudējumi informācijas nesaņemšanas un informācijas pārbaudes rezultātā, GetaPro nav atbildīgs.

Informācijas Saturs

Apmeklētāji nodrošinā, ka Vietnes un Servisa izmantošana tiks veikta tikai likumīgiem mērķiem un tādā veidā, lai netiktu pārkāptas tiesības,ka arī ierobežota un/vai aizkavēta tās izmantošana no kādas citas puses. Ziņojumiem, profiliem, darba aprakstiem un citiem materiāliem ir jābūt pieņemtās ētikas un morāles normas ietvaros.

Jūs saprotat, ka viss Saturs, kas ir publicēts uz nosūtīta caur vai saistīts ar GetaPro, ir vienīgi personu atbildība, no kuras šīs Saturs rodas. Jūs nesat atbildību par visu saturu, ko jūs publicējat, sūtāt uz e-pastu vai padarat pieejamu citā veidā, lietojot Servisu GetaPro izmantojot savu pieteikšanās informāciju (lietotājvārdu un paroli). Uzņēmums nav atbildīgs par trešo personu neatļautu Lietotāja reģistrācijas datu lietošanu.

Jūs saprotat, ka GetaPro nekontrolē un nav atbildīga par Saturu, kurš ir pieejams caur Uzņēmuma Servisu. Turklāt, vietne GetaPro var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm, kas ir pilnīgi neatkarīgas no GetaPro. GetaPro nenēs nekādas garantijas attiecībā uz precizitāti, pilnību vai informācijas uzticamību, kas satur jebkūrā šāda mājas lapā.

Jūs piekrītat, ka, pāreju uz jebkuru citu mājas lapu Jūs darat uz savu risku. Jūs piekrītat, ka Jums ir jāizvērtē, un jānēs visus riskus, kas saistīti ar jebkura Satura izmantošanu un uzticēšanai, un ka nekādos apstākļos GetaPro nebūs atbildīgs par jebkādu Saturu vai par jebkādiem zaudējumiem, kuri rodas jebkura Satura lietošanas rezultātā, kas ir publicēts vai nosūtīt pa e-pastu vai pieejams citā uz GetaPro.

Jūs atzīstat, ka GetaPro neapskata vai apstiprina visu Saturu iepriekš, bet GetaPro ir tiesības (bet ne pienākums) pēc saviem ieskatiem dzēst vai pārvietot jebkādu Saturu, kas ir pieejams tīmekļa vietnē par lietošanas Noteikumu burtu un elpu pārkāpumiem vai pēc kādiem citiem iemesliem.

Intelektuālais īpašums

GetaPro pieder visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz vietni, tostarp dizainu, tekstu, datu bāzi, attēliem un formam, un Jūs piekrītat neizmantot vai kopēt jebkuru vietnes daļu bez Uzņēmuma atļaujas.

Tiesības uz intelektuālo īpašumu t.i. uz Saturu, ziņam, tekstiem, failiem, attēliem, fotogrāfijam, video, skaņam, vai citiem materiāliem, kas Lietotāju augšupielādē uz GetaPro, saglābā autortiesību īpašnieks. Jūs saprotat, ka, pievienojot šādu Saturu uz mājas lapu, Lietotājs to dara uz savu risku. Pie tā Lietotājs dod tiešu un neatsaucamu atļauju saglabāt uzņēmuma, displeju un izmantot šo saturu.

Attiecības ar organizācijām un privātpersonām

Lietotāja savstarpēja iedarbība ar organizācijām un / vai privātpersonām kas ir atrasti šī lapā vai caur to, ieskaitot maksājumus, un preču un pakalpojumu nodrošināšanu, kā arī jebkādus citus nosacījumus, garantijas vai apliecinājumus, kas ir saistīti ar šādiem darījumiem, notiek vienīgi starp lietotāju un šiem organizācijām un / vai privātpersonām.

Jūs piekrītat, ka GetaPro nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem vai jebkura veida kaitējumiem, kas radušies šo darījumu rezultātā. Uzņēmums neuzņemas atbildību gadījumos, kad trešās personas pārkāpj lietotāju tiesības, iegūstot nesankcionētu piekļuvi pie Lietotāja Vārda un Paroles.

Ja ir strīds starp šīs vietnes lietotājiem, vai starp lietotāju un trešo personu, Jūs saprotat un piekrītat, ka GetaPro nav pienākumu saistības kļūt par šīs strīdes dalībnieku.

Strīda gadījumā ar vienu vai vairākiem citiem lietotājiem, Jūs atbrīvojiet GetaPro, tās valdes locekļus, darbiniekus, aģentus un juridiskās mantiniekus no visu veidu un raksturu pretenzijām, prasībām un zaudējumiem (faktiskajiem un netiešiem), zināmiem vai nezināmiem, kuri izriet no vai jebkura veida saistītiem ar šiem strīdiem un / vai Uzņēmuma Servisu.

Reģistrācija, Pasūtījumu izveidošana un Ieteikumi, Atsauksmes

Lai kļūtu par Klientu vai Izpildītāju, lietotājiem nepieciešams reģistrēties (izveidot kontu). Izpildītājām arī jaaizpilda visi lauki izvēlnē "Mani dati" , personīga profila izveidošanai un galīgajai konta reģistrācijai. Izpildītāji nes tiešo atbildību par personīga profila saturu, kā arī tā precizitāti un likumību.

Visi Izpildītāji tiks vērtēti ar Pasūtītāju atsauksmju palīdzību, ja pēc interešu izteikšanas, ir panākts Nolīgums par pakalpojumu sniegšanu dažu vai visu darbu veikšanai.

Izpildītāji saprot, ka GetaPro nav atbildīgs par saturu, atsauksmem, kurus atstāja Pasūtītājs, vai par jebkādiem kaitējumiem, kas nodarīti ar tās saturu. Izpildītājs, kas atstāja komentāru, nes tiešo atbildību par tās saturu, un par tās precizitāti un likumību.

Visi lietotāji saprot, ka jebkuru kontaktinformāciju lietošana (tālruņa numurs, e-pasts, sociālo tīklu konts, uc), necenzēta leksika, apmelojoša uzvedība, lietotāju/Uzņēmumu/trešo personu aizkaršana, nelikumīga darbība, vai cita veida ļaunprātīga izmantošana, izmantojot reģistrācijas funkciju, izveidojot un atjaunojot personīgo kontu ( "Mani dati" Izpildītājiem un "Iestatījumi" Pasūtītājiem), izveidojot pasūtījumu, piedāvājot pakalpojumus pasūtījumam, kā arī pievienoti pie viņiem atsauksmju un komentāru funkcijas un izmantojot jebkura cita Vietnes funkcionalitāti, var saņemt atteikumu konta reģistrēšanai, pasūtījuma izveidošanai, pasūtījuma priekšlikumu apstiprināšanai, Vietnes piekļuvei un turpmākai Servisa lietošanai.

GetaPro veic atsauksmju pārbaudi, ar mērķi nodrošināt patiesas atsauksmes, un dzēsīs komentārus, kas pēc savas aprakstes ir viltotas. GetaPro nepretendē un negarantē jebkuras atsauksmes precizitāti vai ticamību. GetaPro, pēc saviem ieskatiem, var dzēst atsauksmi, ja to lūdza autors.

Maksājumu nosacījumi un atgriešana

Ja Jūs esat Izpildītājs, Jūs piekrītat katru reizi maksāt iemaksu par kandidātu sarakstu, kad Jūs nosūtāt piedāvājumu darbām Servisā GetaPro.

Piedāvājuma nosūtīšanas vērtība ir skaidri redzama katrā Pasūtījuma lapā, ar kuru tiek nosūtīts piedāvajums. Katra maksa tiek aprēķināta, izejot no darba iespējamā izmēra.

Jūs saprotat, ka GetaPro nevar ietekmēt uz Pasūtītāja Izpildītāja izvēli jebkuram pasūtījumam, un negarantē, ka Jums būs iespēja saņemt darbu, pat ja Jūs esat Pasūtītāja kandidātu sarakstā un jau apmainījāties ar kontaktiem.

Priekšapmaksas iemaksa kandidātu sarakstei

Priekšapmaksas iemaksa kandidātu sarakstei ir obligāta. Jūs atzīstat, ka izmantot priekšapmaksu var tikai kandidātu sarakstes iemaksam, kuri rodas pēc avansa maksājuma.

Katru reizi ,kad izpildītājs apmaksā Kandidātu saraksta iemaksu,priekšapmaksas bilance personiskajā Izpildītāja kontā tiks samazināts pēc Kandidātu saraksta iemaksas lieluma,kas tiek atspoguļots uz pasūtījuma lapas ,no kuras tiek sūtīts piedāvājums.Ja priekšapmaksas balanss personiskajā kontā ir nepietiekošs,lai apmaksātu Kandidātu saraksta iemaksu,Izpildītājam ir jāpalielina priekšapmaksas balanss.

Priekšapmaksas bilanci var papildināt tikai ar fiksētām vienībām.Kompānija neveic naudas atgriešanu gadījumā, ja Izpildītājs kādu iemeslu dēļ papildināja priekšapmaksas balansu par lielāku vērtību nekā paredzēja.

Jūs apzināties, ka nauda, kas tiek pārskaitīta Jūsu personiskajā priekšapmaksas kontā, netiek atgriezta. Ja priekšapmaksas balanss paliek nemainīgs 18 mēnešu laikā, šis balanss tiks anulēts.

Visi pakalpojumi

Naudas atgriešana var tikt piedāvāta tikai pēc GetaPro pārskata. Jūs apzināties, ka Kompānija nenes atbildību par izmaiņām priekšapmaksas balansā uz Lietotāja personiskā konta, kuras rodas trešo personu darbības rezultātā.

Jūs apzināties arī to, ka Kompānija pieņem apmaksu tikai ar kredītkartem vai debetkartem, kā arī ar PayPal sistēmas palīdzību. Atzīmējot karti maksājuma izpildei, Jūs piekrītat, ka Jums ir tiesības veikt šādu pirkumu.

Neveiksmīgie un apstrīdamie maksājumi

Ja Lietotājam ir jautājumi, kuri skar apmaksu ar kredītkarti vai debetkarti, Lietotājs piekrīt sazināties ar GetaPro, izmantojot formulu lapā Atgriezeniskā saite.

Ierobežojumi

Jūs atzīstat, ka GetaPro var uztādīt Vietnes lietošanas ierobežojumus, tajā skaitā iekļaujot, bet neierobežojoties ar maksimālo dienas skaitu priekš Kontenta glabāšanas Saitē, kā arī panākt tīrību ar kuras palīdzību Jūs varēsiet saņemt piekļuvi Saitei.

Jūs piekrītat, ka GetaPro nenes atbildību par kāda Kontenta dzēšanu vai nespēju to saglabāt, izmantojot Interneta vietnii. Jūs arī atzīstat, ka GetaPro atstāj aiz sevis tiesības jebkurā laikā mainīt vai pārtraukt saites darbību (vai kādā no tās daļām) ar paziņojumu vai bez tā, kā arī to, ka GetaPro nenes atbildību Lietotāja vai trešās personas priekšā par jebkādām pakalpojuma izmaiņām, to apstadināšanu pārtraukšanu.

GetaPro jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem un bez Lietotāja iepriekšējās brīdināšanas ir pilntiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot savas tiesības trešai personai, kas izriet no pastāvošiem lietošanas Noteikumiem.

Jūs piekrītat, ka Kompānija nenes atbildību par jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem,saistītiem ar jebkuras servisa daļas piedāvājumiem (vai nespēju realizēt piedāvājumus), tajā skaitā ienākuma zaudējumu vai no tā izrietošiem zaudējumiem un bojājumiem.

Servisa darbības pārtraukšana

Lietotājs piekrīt, ka uzņēmumam GetaPro ir tiesības pēc saviem ieskatiem, nekavējoties un iepriekš neziņojot, atslēgt lietotāja kontu un pārtraukt vai ierobežot piekļuvi vietnei, jebkuru iemeslu dēļ, ja GetaPro uzskata, ka Lietotāja rīcība neatbilst šiem Lietošanas Noteikumiem.

 • Pirmā saņemtā atsauksme vietnē GetaPro ir negatīva (pasūtītājs noradīja, ka neiesaka sadarbību ar šo izpildītāju)
 • Kopumā Izpildītājs ir saņēmis 3 negatīvas atsauksmes (pasūtītāji noradīja, ka neiesaka sadarbību ar šo izpildītāju)

Turklāt, Lietotājs piekrīt, ka GetaPro nenes atbildību Lietotāja vai trešās personas priekšā par piekļuves vai Saites lietošanas ierobežošanu.

Kā arī Jūs piekrītat nemēģināt izmantot Mājaslapu pēc norādījuma saņemšanas par lietošanas ierobežošanu pekļūvei.

Konfidencialitātes politika

Esošā personīgo datu Konfidencialitātes politika tiek pielietota visiem Lietotājiem GetaPro. Termini un skaidrojumi, kas tiek izmantoti esošajā Konfidencialitātes politikā analoģiski terminiem un skaidrojumiem, kuri tiek lietoti Lietošanas nosacījumu pamattekstā.

Tikai personīga informācija, kuru Kompānija uzskata par nepieciešamu GetaPro pakalpojumu sniegšanai, tiks savākta, ka arī glabāsies vai tiks apstrādāta. GetaPro nepieprasa Lietotājam personīgo informāciju Mājaslapas visiem pieejamas sadaļas apskatam. Izmantojot Mājaslapu, kā arī Sevisus, kurus piedāvā Kompānija, Lietotājs izsaka savu piekrišanu dotajai Konfidencialitātes politikai. Gadījumā, ja Lietotājs atsakās ievērot doto Konfidencialitātes politiku, Lietotājam ir pienākums pārtraukt Interneta vietnes izmantošanu.

Esošā Konfidencialitātes politika bija izstrādāta ņemot vērā lakoniskumu un skaidrību, ko sniegt Lietotājam. Tā nesniedz Kompānijas personīgās informācijas lietošanu un visu aspektu izsmeļošo detalizāciju. GetaPro saglabājam tiesības ieviest labojumus vai mainīt Konfidencialitātes politiku jebkurā laikā un atbildot uz izmaiņām likumdošanā, kas tiek pielietota datu aizsardzībai un Konfidencialitātei.

Personas datu vākšana

Reģistrējoties, noformējot pasūtījumu, vai kļūstot par izpildītāju, vietnei GetaPro ir nepieciešami noteikti personas dati, lai nodrošināt jūsu pieprasītus pakalpojumus. Nepieciešami dati ir sekojoši (atsevišķos gadījumos var tikt papildināts): vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, pasūtījuma adrese (pasūtītajam), informācija par sevi, apmaksas veids (izpildītājam), tehniskie dati.

Tehniskie dati ietver sevī pārlūka programmatūras, operētājsistēmas veidu un IP-adresi, kuru Jūs izmantojat. Tehniskie dati ir nepieciešami, lai analizētu Interneta vietnes lietošanu vai Mājaslapā piedāvātu pakalpojumu uzlabošanu. Šī informācija netiks izmantota, lai personīgi identificētu Lietotāju.

Sīkdatnes, Google Analytics un Yandex Metrica

Tīmekļa vietne izmanto sīkdatni(jeb sīkfailus), lai uzglabātu lietotāja autentifikāciju, preferences, un cita veida lietotāju valsts informācijas. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība lietotāja gala ierīcē.

Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.

Reklāmas nolūkos tiek izmantota sistēma Google Adwords. Varat pārvaldīt savas reklāmas preferences, nospiežot šeit

Reklāmas nolūkos, tiek izmantots Facebook. Varat pārvaldīt savas reklāmas preferences, nospiežot šeit.

Uzņēmums izmanto sistēmas Google Analytics un Yandex Metrica. Sistēmas tiek zmantotas,la izsekot lietotāju aktivitāti vietnē GetaPro, atpazīt iespējamas problēmas un uzlabot vietnes darbību. Lai atsaukt Google tīmekļa izsekošanu, apmeklējiet gaoptout. Lai atsaukt Yandex tīmekļa izsekošanu, apmeklējiet Yandex.Metrica opt-out.

Kā mēs izmantojam Jūsu informāciju

Lietotāja vārds tiks publiski atspoguļots.

Pasūtītājiem, tikai tad, kad Jūs piedāvājat Izpildītājam (iem) apmainīties ar kontaktinformāciju, GetaPro dos piekļūvi Izpildītājam (iem) Jūsu telefona numuram un e-pastam.

Izpildītājiem, ja Jūs sniedzāt pieprasījumu darbam un Pasūtītājs veica pieprasījumu par kontaktinformācijas apmaiņu, GetaPro dos automātiski piekļūvi Pasūtītājam Jūsu telefona numuram un e-pastam.

GetaPro var izmantot lietotāja kontaktinformāciju, lai sazinātos ar Lietotāju caur e-pastu, SMS vai telefonu, lai uzdotu jautājumus, kas ir saistīti ar Kompānijas piedāvātiem pakalpojumiem (to, no kā Lietotāji var atteikties jebkurā brīdī, mainot to informācijas preferences)

GetaPro izmantos Lietotāju sniegto informāciju, lai palīdzētu Lietotājiem jautājumos, kas skar Vietnes lietošanu; lai informētu Lietotājus par pakalpojumu atjauninājumiem, mērķa mārketingu un reklāmas piedāvājumiem, pamatojoties uz Lietotāja informācijas preferencēm; lai palīdzētu Kompānijai atrisināt domstrapības; lai atklātu faktus par krāpšanu un lai nodrošinātu mūsu lietošanas Noteikumu ievērošanu.

Kvalitātes kontroles un apmācības nolūkā, Kompānija var veikt monitoringu vai ierakstīt sarunu, vai rakstiskās vēstules starp Lietotājiem un mūsu darbiniekiem.

Datu uzglabāšana

Mēs uzglabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams uzdevumu izpildīšanai, kas aprakstīti sadaļā „ Kā mēs izmantojam Jūsu informāciju”. Kā arī, atbilstoši likumīgiem uzņēmējdarbības nodomiem, mēs uzglabājam Lietotāja personas datus ne ilgāk par 5 gadiem kopš pēdējās lietotāja autorizācijas vietnē. Likumīgie uzņēmējdarbības nodomi ir sekojoši:

 • Lietotāja konta saglabāšana, ērtākas izmantošanas nolūkos
 • Lietotāju informēšana par pakalpojumu atjaunošanu, mērķa mārketingu un reklāmas piedāvājumu, balstoties uz Lietotāja informācijas priekšrokām

Informācijas apmaiņa

GetaPro neapmainīsies vai nepārdos Lietotāju informāciju citām kompānijām vai personām, kas tieši nav saistīti ar tās pienācīgo lietošanu Mājaslapā. Izņēmuma gadījumi skaitās tie, kad Jūs sniedzat skaidru atļauju Kompānijai, un Kompānija dod iespēju Lietotājam atteikties no savas personīgās kotaktinformācijas nodošanas.

GetaPro var atvērt Lietotāja personiskus datus, ja Kompānija ir spiesta izdarīt to, pamatojoties uz likumu vai atbildot uz līdztiesīgo tiesībasargājošo iestāžu un valsts iestāžu pieprasījumu.

Drošība

Visa šī informācija tiks uzglabāta GetaPro, izmantojot atbilstošus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu Lietotāja informācijas aizsardzību, integritāti un konfidencialitāti. Visa komunikācija starp Lietotāju un Vietni norisinās šifrētā veidā.

Lai autorizētu piekļuvi Interneta vietnei, tiek izmantots Lietotāja vārds (e-pasta adrese) un Lietotāja Parole. Lietotājs nes atbildību par dotās informācijas saglabāšanu. Lietotājs nav tiesīgs nodot personīgo Lietotāja vārdu un Paroli trešājām personām, kā arī Lietotājs spiests veikt pasākumus, lai nodrošinātu to konfidencialitāti. Kompānija nenes atbildību gadījumā, ja piekļuve konfidencialitātes informācijai tika saņemta no trešās personas.

Piekļūve Jūsu informācijai

Ja Lietotājam ir nepieciešama informācijas kopija, kuru Kompānija glabā attiecībā pret Lietotāju, Lietotājam ir iespēja pieprasīt šo informāciju, vēršoties pie GetaPro caur Atgriezenisko saiti. Lietotājs saprot arī to, ka dotam pieprasījumam ir administratīvā maksa 10,00 € apmērā + PVN. GetaPro ir tiesības mainīt šo maksu, lai segtu Kompānijas administratīvos izdevumus.

Mūsu drošības pasākumi nozīmē to, ka mēs varam palūgt apstiprināt Jūsu personību, pirms tā tiek publicēta, vai sniegta Jums caur e-pastu vai telefonu.