Loading...
Skatījumi: 6863

Arturs K.

Bija vietnē: Pirms 52 minūtēm
Privāts speciālists · Reģistrēts: 06 septembris 2020
5,0 / 5
183 vērtējumi

E-pasta adrese ir apstiprināta 06.09.2020
Dokumenti ir pārbaudīti
Sertifikāti ir apstiprināti 3 sertifikāti
Pārbaudīts izpildītājs

Par sevi

LV:

Tiesību zinātņu juriskonsults (bac. iur.);
Tiesneša palīga stāžs 2,5 gadi / privātprakse kopš 2019. gada;
Specializācija:
- Civiltiesības (laulība, mantojums, saistības, darba tiesību jautājumi, darījumi);
- Administratīvās tiesības (publiskie iepirkumi, būvniecība, administratīvo aktu apstrīdēšana, pārsūdzība);
- Administratīvā pārkāpuma lietas (paskaidrojumi, apstrīdēšana, pārsūdzība);
- Komerctiesības (līgumi, strīdi, darījumi, sadarbības vienošanās);
- Normatīvo aktu jautājumi, izņemot krimināllietas un kriminālprocesu.

Dokumentu labošana, pārbaude vai sastādīšana, konsultācija specializācijas jomās, pārstāvība (t. sk. tiesā, iestādē), darījumu pavadīšana.

PIEEJAMS 24/7; Rīga, Pierīgā, Jūrmala, Jelgava vai attālināti.

ENG:

Legal Adviser in Law (bac. Iur.);
Judicial assistant experience 2.5 years / private practice since 2019;
Specialization:
- Civil law (marriage, inheritance, obligations, etc.);
- Administrative law (public procurement, construction, appeals against administrative acts, appeals, etc.);
- Administrative violation cases (explanations, contestation, appeal);
- Commercial law (contracts, disputes, etc.);
- etc. issues of regulatory enactments in a criminal case.

Correction, examination or preparation of documents, consultations in the fields of specialization, representation (incl. In court, institution), accompanying transactions.

AVAILABLE 24/7; Riga, Jurmala, Jelgava or telework .

Darba veidi (6)

Profesionālie pakalpojumi

Sertifikāti

Sertifikāts - 04-03/1143/2022
Sertifikāts - E‐1/2021
Diploms - PD F 2085
    Pie izpildītāju saraksta